Złoczów zawsze patriotyczny

W Złoczowie 14 maja odbyły się uroczystości z okazji 1050-lecia chrztu Polski, 360. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza i 225. rocznicy Konstytucji 3 maja.
Obchody zorganizowane przez złoczowski oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej im. ks. bp. Jana Cieńskiego tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w kościele Wniebowzięcia NMP. Mszy przewodniczył ks. Michał Hołdowicz. Akademia odbyła się na plebanii.
Aulę po brzegi wypełnili członkowie towarzystwa oraz uczniowie szkoły sobotniej i ich rodzice. Galę rozpoczęła Maria Niemirowska, prezes miejscowego towarzystwa TKPZL, która pokrótce przypomniała trudne dzieje Polski i związane z nimi rocznice. Dzieci uczęszczające do polskiej szkoły sobotniej zaprezentowały scenkę dotyczącą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zostały odczytane lwowskie śluby króla Jana Kazimierza. Piosenki patriotyczne i religijne związane z dziejami Polski zaśpiewały zespoły Przyjacielskie Koło i Bijące Serduszka pod kierownictwem Luby Muryn. Scenariusz obchodów przygotowała Bożena Majewska, nauczycielka szkoły sobotniej.
Na uroczystościach był obecny przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP we Lwowie konsul Marian Orlikowski, który pochwalił ambitne przygotowanie dzieci i wspaniałe występy zespołów:
– Złoczów to małe środowisko, ale zwarte i ciekawe, potrafi wiele zrobić. Dla mnie działalność pani Marii Niemirowskiej to jest sukces w sferze upamiętnień. Organizowane przez uczniów akademie i koncerty są bardzo sympatyczne, widać, że nauczyciele wkładają w nie wiele wysiłku, a uczniowie woli, chęci i zapału. Zawsze jest tutaj duży ładunek patriotyzmu, tak że warto tu przyjeżdżać – powiedział konsul Orlikowski dla Kuriera Galicyjskiego”.
– Nasze towarzystwo ma wiele osiągnięć, między innymi udało nam się stworzyć przepiękny Dom Polski i szkołę sobotnią, działa u nas bardzo dużo Polaków. Staramy się podtrzymywać polskość, jak tylko możemy. Mamy zespoły dziecięce i dorosłe, obchodzimy rocznice wydarzeń historycznych, które mają znaczenie dla Polaków i narodu polskiego. Dziś wspominaliśmy dzieje Polaków od początku powstania państwa polskiego aż do współczesności. Działania towarzystwa przynoszą swój efekt. Dzieci, które kończą naszą szkołę, wspaniale mówią po polsku i studiują w Polsce. Zawsze bardzo nam zależało na łączności i współpracy z ojczyzną – podkreśla prezes Maria Niemirowska.
W Złoczowie działa Dom Polski, przy którym zorganizowano placówkę oświatową. Uczniowie uczą się tutaj sześć lat. Nauczycielka Bożena Majewska wraz z rodziną angażuje się we wszystkie uroczystości, przygotowuje scenariusze. Jak mówi, nie brakuje chętnych do udziału w przeróżnych przedsięwzięciach. – W uroczystościach licznie wzięły udział dzieci z naszej szkoły. Wszystkie uroczystości odbywają się na szeroką skalę, wszyscy są zapraszani i przychodzą. Przychodzi do nas bardzo dużo ludzi, odwiedzają nas przedstawiciele miejscowych władz.

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz