Złoczowskie pisanki w dobie kwarantanny

Zdalne nauczanie prowadzone jest w Sobotniej Szkole Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie przez nauczycielkę Bożenę Majewską od dnia 19 marca 2020 r. dla chętnych uczniów, którzy posiadają w domu dostęp do internetu. Nauka odbywa się za pomocą komunikatora Skype oraz WhatsApp.

W tym czasie odbyły się m.in. zajęcia o tematyce wiosennej. Obecnie prowadzone są ćwiczenia z języka polskiego, historii Polski i zagadnienia o tematyce wielkanocnej. Nauczycielka ogłosiła dla starszych uczniów konkurs na napisanie opowiadania „Święta Wielkonocne w mojej rodzinie”, młodsi uczniowie dostali zadanie namalowania pisanek.

Już pierwsze prace zostały nadesłane – oto one.

Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu  Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie.

Projekt Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Autor:  Prezes TKPZZ   Halina Stojanowska

Złoczów, Ukraina