Zmarła Maria Niemirowska

Z głębokim żalem i poczuciem wielkiej straty żegnamy

Panią

Marię Niemirowską

Założycielkę i Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej im. ks. bpa Jana Cieńskiego, Dyrektora Polskiej Sobotniej Szkoły Mniejszości Narodowej w Złoczowie – patriotkę, animatorkę działań Polaków na Ukrainie, autorkę wielu przedsięwzięć podtrzymujących i promujących polskość.

Pani Maria zmarła 9 sierpnia 2017 r. w wieku 85 lat

Rodzinie i Najbliższym Pani Prezes

składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Zespół Fundacji Wolność i Demokracja