Fundacja Wolność i Demokracja

Zarząd i Rada Fundacji

Rada Fundacji Wolność i Demokracja


Zofia Romaszewska – współpracowniczka KOR, później KSS KOR, od 1977 kierownik (z mężem) Biura Interwencyjnego KOR, następnie KSS KOR, dokumentującego przypadki łamania praw człowieka.
W pierwszej „Solidarności” kierowała pracami Komisji Interwencji MKZ, następnie Regionu Mazowsze. Współtwórczyni pierwszego podziemnego Radia „Solidarność”, skazana w procesie Radia na 3 lata więzienia. W latach 1989-1995 dyrektor Biura Interwencji Kancelarii Senatu, w 1991-1993 – sędzia Trybunału Stanu. Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Łukasz Abgarowicz – aktywny uczestnik protestów studenckich w 1968 r., były działacz NSZZ „Solidarność” (członek Zarządu Regionu Mazowsze).  W stanie wojennym zaangażowany w działalność podziemną. Jako członek Komitetu Obywatelskiego współorganizował wybory parlamentarne ’89 i samorządowe ’90. Poseł na Sejm RP IV i V kadencji, senator VII i VIII kadencji, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Wielokrotnie gości na Białorusi, Litwie i Ukrainie, gdzie monitoruje potrzeby środowisk polskich i zabiega o pomoc dla nich.

Rafał Dzięciołowski – historyk, politolog, dziennikarz. W latach 80. członek NZS, Federacji Młodzieży Walczącej, kolporter wydawnictw podziemnych. Jeden z założycieli Ligi Republikańskiej. Był w Zarządzie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Interesuje się procesami transformacji na Ukrainie i w innych państwach postsowieckich. Współpracował przy realizacji filmów o katastrofie smoleńskiej: „10.04.10”, „Anatomia upadku” i „Anatomia upadku 2”. Współautor albumu fotograficznego „Pałace i dwory Kresów”.

Adam Lipiński – działacz opozycji przedsierpniowej, m.in. współorganizator SKS, rzecznik Komitetu Samoobrony Społecznej w KOR w Legnicy. Szef oficyny wydawniczej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku. W stanie wojennym ukrywał się, działając w konspiracji do 1989 r., m.in. szef poligrafii RKS we Wrocławiu, założyciel Ruchu Społecznego Solidarność, redaktor podziemnych wydawnictw. Poseł na Sejm RP I, IV, V, VI i VII kadencji. Przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Robert Tyszkiewicz – od lat licealnych zaangażowany w działalność przeciwko władzom komunistycznym, założyciel m.in. podziemnego pisma „Nasz Głos”, organizator Kół Oświaty Niezależnej w szkołach białostockich. W 1983 r. aresztowany, zwolniony na mocy amnestii. W 1986 współzałożyciel i przewodniczący Ruchu Solidarności Młodych na białostockiej filii UW. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Białorusi.

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja


Robert Czyżewski – historyk, nauczyciel w warszawskim liceum. Od kilkunastu lat prowadzi programy wymiany młodzieżowej ze szkołami z Ukrainy, współorganizator konferencji i wystaw poświęconych historii polsko-ukraińskiej. W latach 1993-2000 działał Lidze Republikańskiej. W roku 2013 prowadził felieton historyczny w „Kurierze Kresowym” w TV Polonia.

Lila Luboniewicz

Radosław Poraj-Różecki – historyk, dokumentalista, niezależny producent filmowy. Pod koniec lat 80. współpracował z Archiwum Wschodnim. W latach 90. członek władz statutowych (komisja rewizyjna, zarząd) Straży Mogił Polskich (organizacji, której głównym celem było upamiętnienie mogił Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich) i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Dolnośląski. Współorganizator Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej we Wrocławiu. Obecnie członek rady programowej TVP Polonia.

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: