ХХII Regionalny Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy

 

Dnia 6 listopada br. w ostatnią sobotę przed 11 listopada, na sali koncertowej Obwodowej Filharmonii odbyły uroczyste obchody Dnia Niepodległości Polski – XXII Regionalny Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy pod hasłem “Łączmy się, Radujmy się, Śpiewajmy Razem”. Festiwal tradycyjnie jest poświęcony rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w tym roku sto trzeciej.

W uroczystościach wzięli udział Konsulowie na czele z Konsulem Generalnym RP w Winnicy, prezesi i członkowie organizacji polskich z miast Bar, Bracław, Chmielnik, Cmielnicki, Hniwań, Winnica, Żytomierz, a także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół winnickich oraz obwodu winnickiego z nauczaniem języka polskiego, mieszkańcy m. Winnica.

Koncert festiwalowy się rozpoczął odsłuchaniem hymnów Ukrainy i Polski oraz powitaniem Konsula Generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego oraz Dyrektora Departamentu Kultury i Industrii Kreatywnych Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej Olgi Dernowej.

Program festiwalowy składał się z występu wokalnych i tanecznych zespołów oraz solistów. Razem na scenie wystąpiło ponad 100 artystów.  Na zakończenie Uroczystości Prezes Związku Polaków Winniczyzny Alicja Ratyńska, jako główny organizator, podziękowała za udział w obchodach Dnia Niepodległości wszystkim uczestnikom, organizatorom i obecnym na sali.

Działanie wspierane  przez Fundacje Wolność i Demokracja w ramach projektu Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na Ukrainie

 Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.