ХХII Regionalny Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy

 

6 listopada 2021 roku, w ostatnią sobotę przed 11 listopada, w sali koncertowej Filharmonii Obwodowej odbyła się uroczysta inauguracja obchodów Święta Niepodległości Polski. Rozpoczął je XXII Regionalny Festiwal Kultury Polskiej w Winnicy „Łączmy się, radujmy się, śpiewajmy razem”. W tym roku przypada 103. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

W uroczystości wzięli udział konsulowie z KG RP w Winnicy na czele z konsulem generalnym Damianem Ciarcińskim, prezesi i członkowie organizacji polskich z Baru, Bracławia, Chmielnika, Chmielnickiego, Hniwania, Żytomierza i oczywiście Winnicy, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół  z nauczaniem języka polskiego i z obwodu winnickiego oraz winniczanie.

Po wysłuchaniu hymnów Ukrainy i Polski przybyłych powitali konsul Damian Ciarciński oraz dyrektor Departamentu Kultury i Branż Twórczych Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej Olga Dernowa.

Na program festiwalu złożyły się z występy zespołów wokalnych i tanecznych oraz solistów. Na scenie zaprezentowało się łącznie ponad stu artystów. Na zakończenie uroczystości ich główny organizator, prezes Związku Polaków Winniczyzny Alicja Ratyńska podziękowała za udział w obchodach Święta Niepodległości wszystkim uczestnikom, organizatorom i publiczności.

Działanie wspierane  przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu Wielka Polska Rodzina − promujemy polską kulturę na Ukrainie.

 Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.