10 lat Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie

Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej ma już 10 lat.

13 października 2017 roku w Łucku z okazji dziesiątej rocznicy działalności Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie im. Gabrieli Zapolskiej odbyła się uroczystość połączona z obchodami dnia Komisji Edukacji Narodowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zjednoczenia oraz ich rodziny i sympatycy WZNPU.
Do siedziby placówki przybyli goście: wicekonsul Aneta Ksel z Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Borys Smal z Urzędu Miasta, Oksana Czuchnowa z Urzędu Oświaty w Łucku, Lilia Bondaruk z Wołyńskiego Instytutu Kształcenia Podyplomowego, Nina Porembska, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki, wraz z nauczycielami oraz Grzegorz Rolingier, prezes Stowarzyszenia Barwy Kresowe, wraz z nauczycielami.
Prezes WZNPU Switłana Zinczuk wręczyła podziękowania za pracę społeczną nauczycielom ze Zjednoczenia. Podziękowania popłynęły też pod adresem Konsulatu RP w Łucku, a także metodyków z urzędów oświaty łuckiego i obwodowego, którzy wspierają działalność Zjednoczenia w zakresie różnych projektów i wyjazdów.
Uroczystość wzbogacił występ młodych wokalistek Anny Negodiuk i Ołesi Samoczko, członkiń Zjednoczenia, oraz recital poetycki w wykonaniu Switłany Borysiuk.
Prowadzące spotkanie przypomniały historię i działalność Wołyńskiego Zjednoczenia Nauczycieli Polskich od początków w 2007 roku, kiedy to pierwsi uczniowie rozpoczęli edukację w dwuklasowej szkole sobotniej w Łucku, aż do dziś. Brak kolorowych podręczników, komputerów czy tablicy multimedialnej nie przeszkodził w owocnej nauce, a to za sprawą nauczycieli, którzy oprócz przekazania umiejętności czytania i pisania po polsku pomagali podopiecznym zrozumieć świat. Wielkie pragnienie nauczenia dzieci i młodzieży języka polskiego, równie wielka chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych przyświecały pedagogom w ich pracy. Dzięki nim szkoła tętniła życiem. Lekcje, uroczystości i święta, olimpiady i konkursy, wieczory tematyczne i wycieczki, wyjazdy do Polski, festiwale, spotkania z literaturą i słowem polskim – i tak przez 10 lat.
Zjednoczenie Nauczycieli Polskich zainicjowało też naukę języka polskiego w szkołach i na kursach w Łucku i w całym obwodzie. Było jednym z organizatorów pierwszej Olimpiady Języka Polskiego, która odbyła się w Łucku. Obecnie do WZNPU należy 90 osób z Łucka i obwodu wołyńskiego.W obwodzie nauka języka polskiego prowadzona jest 80 szkołach, a objętych nią jest około 7000 uczniów.