102 Rocznica Odzyskania Nieodległości w Złoczowie

Uroczystość Odzyskania Niepodległości w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej rozpoczęła się w dniu 10 listopada udziałem w akcji organizowanej przez MEN „Szkoła do hymnu” w której wzięli udział uczniowie Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie. Uczniowie klasy IV, III rozpoczęli zajęcia edukacyjne od odśpiewania czterech zwrotek hymnu.

Natomiast uroczystość 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w trudnym obecnie czasie panującej pandemii ze względu na limity osób została podzielona na dwie części. Pierwsza część uroczystości odbyła się z udziałem uczniów Sobotniej Szkoły Polskiej  w dniu 11 listopada. Dla członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Złoczowskiej druga część uroczystości odbyła się w niedzielę 15 listopada. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu oraz wystąpienia pani prezes Haliny Stojanowskiej. Następnie uczniowie sobotniej szkoły recytowali wiersze a chóry działające prze towarzystwie śpiewali pieśni patriotyczne. Po części artystycznej nastąpiło spotkanie przy pizzy, kawie, herbacie oraz ciastkach.

Autor:

Prezes TKPZZ

Halina Stojanowska