Pomimo pandemii nauczanie w Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London trwa

Mimo pandemii uczniowie Cardinal Wyszynski Polish Saturday School in London przez cały rok ciężko pracowały: zajęcia w zerówce pokazują pełne zaangażowania dzieci zachwycone prowadzonymi lekcjami. Dzieci przygotowały wspaniałe prace na konkurs   „Droga do wolności” z okazji święta Niepodległości. Przez dużą część roku zajęcia odbywały się w trybie on-line, ale nie zniechęciło to uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.Wydarzenie realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja “Wspieranie edukacji polskiej na świecie”.

Projekt finansowany ze środków Kancelaria Premiera w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.