Po wizycie studyjnej nauczycieli

W dniach 11-15 czerwca Fundacja Wolność i Demokracja gościła w Warszawie grupę dyrektorów szkół z polskim językiem nauczania, dyrektorów szkół sobotnio-niedzielnych oraz prezesów organizacji polskich prowadzących działalność oświatową na Ukrainie.

Głównym tematem warsztatów były najnowsze metody nauczania, zwłaszcza strategia ОК (ocena kształtująca), która opiera się na motywowaniu uczniów i wspieraniu ich. Dodatkowo wizyta miała charakter integracyjny – nauczyciele i dyrektorzy mogli poznać się nawzajem, wymienić się spostrzeżeniami, uwagami oraz nawiązać współpracę.
Goście Fundacji pracowicie spędzili ten czas. Najpierw brali udział w warsztatach kształtujących i rozwijających kompetencje dyrektorów w obszarze przygotowania, zbudowania i zarządzania rozwojem swoich szkół oraz spotkali się z pracownikami Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany. Podczas spotkania mówiono o kompetencjach i odpowiedzialności samorządu w zakresie prowadzenia szkół i placówek oświatowych.
Następnie nauczyciele i dyrektorzy odwiedzili Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Dziekanowie Leśnym. Tu tematem spotkania było wsparcie szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kolejnym etapem wizyty studyjnej były wizyty grup nauczycieli w wybranych placówkach: Gimnazjum 54 w Warszawie, warszawskim Przedszkolu nr 334 Jaś i Małgosia, w Świetlicy Terapeutycznej i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach, w Niepublicznym Zespole Szkół: Dwujęzycznej Szkole Podstawowej i Dwujęzycznym Gimnazjum w Łomiankach.
O zakresie wsparcia szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów w warszawskich szkołach i placówkach grupa z Ukrainy usłyszała w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Poza częścią warsztatową nasi goście mieli oczywiście czas na zwiedzanie Warszawy, a także wizytę w Sejmie i Senacie.
Swoimi wrażeniami z pobytu podzielili się z nami niektórzy uczestnicy wyjazdu studyjnego. Według Marii Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku:

Dyrektor, który ma efektywnie włączyć się i realizować zadania współczesnej organizacji/szkoły, musi być równocześnie dyrektorem i wychowawcą, a wśród dyspozycji mających zapewnić mu powodzenie w pracy dominującą rolę odrywają talenty sprawnościowe, organizatorskie, kierownicze, partnerskie, przewodnika i doradcy oraz przywódcze. Tego m.in. uczyliśmy się na szkoleniach. Oprócz praktycznych zajęć poznałam nowych ludzi, a co za tym idzie różne perspektywy, różne podejścia, różne punkty widzenia. Raz na jakiś czas każdemu potrzebny jest kopniak motywacyjny, by iść do przodu, by zastanowić się nad tym, co nas otacza na co dzień. Wiedza, motywacja oraz ludzie to największa wartość szkoleń. Nauczyłam się nowych, współczesnych praktyk zarządzania organizacją, współpracy w zespole, poznałam techniki prowadzenia ciekawych zajęć czy lekcji, tak, aby były one atrakcyjne dla uczniów. Szkolenie cały czas trwa. Każda z organizacji w ciągu najbliższych trzech miesięcy powinna zrealizować projekt służący sprawniejszemu funkcjonowaniu placówki. Będziemy utrzymywali kontakt zarówno z trenerami, jak i uczestnikami szkoleń. Ogromne podziękowania należą się organizatorom – Fundacji Wolność i Demokracja –za możliwość udziału w szkoleniach.

Jak powiedział nam Rusłan Garnyk, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego miasta Krasiłowa:

Warsztatom towarzyszyły przyjazna atmosfera i dobry nastrój, które zapewnili nasi trenerzy: Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery, z którymi znajomość nawiązaliśmy jeszcze w ubiegłym roku, kiedy przedstawiciele krasiłowskiej szkoły brali udział w warsztatach rozwojowych przeznaczonych dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Wtedy nasza placówka oświatowa została wyróżniona za aktywny udział w warsztatach. Kiedy byłem wе wrześniu zeszłego roku na podobnych warsztatach, miałem zaszczyt odwiedzić liceum im. Wybickiego, gdzie zapoznałem się z dyrektorem i nauczycielami. Nawiązaliśmy wtedy dobre stosunki i już na wiosnę tego roku otrzymaliśmy prezent dla naszej polskiej biblioteki: książki, które zebrali dla nas uczniowie liceum. Myślę, że takie warsztaty są pomocne w kształtowaniu procesu edukacji mającej stymulować rozwój uczniów i kształtować formację liderów, są jakościowym wsparciem właśnie dla sobotnio-niedzielnych szkół.

Na łamach “Dziennika Kijowskiego” swoje wrażenia opisał Arseniusz Milewski, Prezes Związku Polaków w Borodiance:

Wykłady i zajęcia praktyczne dotyczyły kwestii powiązanych z kompetencjami dyrektorów szkół w zakresie ich organizowania i zarządzania nimi, jak też pełnomocnictw samorządowych w obszarze prowadzenia placówek oświatowych. Ponadto uczestnikom szkolenia zaoferowano grupowe wizyty w szkołach, gimnazjach liceach i przedszkolach na Bielanach i w Łomiankach. Wrażenia z tych wizyt były jak najlepsze. Zakłady edukacyjne zadziwiły nas swoją demokratycznością w funkcjonowaniu i jednocześnie odpowiedzialnością w codziennej pracy. Naturalnie duże wrażenie sprawiła na nas baza materialna placówek. Mnie, na przykład, jako nauczyciela, poraził jeden z momentów, kiedy to podczas lekcji odwiedzaliśmy tę, czy inną klasę, nauczyciele i uczniowie po powitaniu z nami zachowywali się bez najmniejszej tremy, kontynuowali zajęcia, jak gdyby nie było nas w klasie. Z mechanizmami wsparcia szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych zapoznano nas w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Miłym i pożytecznym zaskoczeniem było spotkanie z pracownikami warszawskiego Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany. Umiejętnie ułożony program szkolenia pozwolił nam istotnie rozszerzyć zasób informacji z bliskiego nam tematu zapoznać się z nowoczesnymi praktykami zarządzania organizacją, współdziałania w zespole, atrakcyjnymi dla uczniów metodykami prowadzenia lekcji. A rozmowy z naszymi polskimi kolegami po fachu obfitowały w ciekawe, nieoczekiwane czasem, uwagi, spostrzeżenia i refleksje. Bardzo zajmującą była wycieczka do Sejmu i Senatu. No a na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zadanie w postaci projektu dotyczącego ogółu spraw i konkretnej sytuacji i już jesienią przystąpimy do jego realizacji w naszych organizacjach.

  


Projekt „Doskonalenie zarządzania oświatą w ramach wizyty studyjnej w Polsce oraz doskonalenie językowo-przedmiotowo-metodyczne w ramach indywidualnych staży dla nauczycieli języka polskiego” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.