Otwarcie siedziby Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Zgoda” w Borysławiu


Wreszcie dobiegła końca 22-letnia tułaczka działającego od 1994 roku Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Zgoda”. 30 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie siedziby Towarzystwa, która znajduje się przy ulicy Wesniana 28 w Borysławiu.

PTKO „Zgoda” otrzymało do swej dyspozycji jeden pokój w starym budynku. Pomieszczenie udało się wyremontować i wyposażyć dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Fundacji Wolność i Demokracja. W planach jest adaptacja kolejnego.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością konsul Rafał Kocot z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, który podkreślił wagę posiadania własnej siedziby dla dalszej działalności Towarzystwa. W jej otwarciu udział wzięli ponadto przedstawiciele władz miejskich Borysławia, prezesi zaprzyjaźnionych organizacji polskich z obwodu lwowskiego, goście z Polski, a także zarząd oraz założyciele Towarzystwa „Zgoda”. Poświęcenia siedziby dokonał proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Borysławiu, o. redemptorysta Krzysztof Szczygło.
Po uroczystości otwarcia siedziby Towarzystwa „Zgoda” w sali miejskiego Domu Młodzieży odbyła się akademia z okazji polskiego Narodowego Święta Trzeciego Maja. Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem narodowych hymnów Polski i Ukrainy. Po krótkim przywitaniu gości przez prezes PKOT „Zgoda” Eleonorę Popowicz prowadzący akademię Maria Kaczmaryk i Maksym Kuzyk przybliżyli obecnym historię tego święta oraz jego znaczenie dla narodu polskiego. Następnie zabrzmiał „Mazurek 3 maja” w wykonaniu zespołu Borysławiacy.
Złożenie biało-czerwonego bukietu róż przy symbolach Państwa Polskiego, jako wyraz pamięci i dumy narodowej, publiczność nagrodziła oklaskami. W dalszej części akademii młodzież zaprezentowała piękny tematyczny układ recytatorski, a zespół – odpowiednią wiązankę pieśni.
Głos zabrał również konsul Rafał Kocot, który w swoim przemówieniu złożył członkom Towarzystwa „Zgoda” życzenia z okazji Święta Konstytucji 3 maja, podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla Polski i Europy, a także podziękował uczestnikom i organizatorom jego obchodów za krzewienie historii i kultury polskiej.
Następnie prezes Eleonora Popowicz w multimedialnej prezentacji przekazała zebranym informacje na temat działalności PTKO „Zgoda” w 2016 roku.
Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe, a publiczność wraz z zespołem Borysławiacy radośnie odśpiewała pieśń „Hej, sokoły”.

Eleonora Popowicz, prezes PKOT „Zgoda”
Tekst ukazał się w „Kurierze Galicyjskim” w nr. 11 (279) 13-29 czerwca 2017