Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo “ZGODA”

Nazwa podmiotu nauczania 

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo “ZGODA”


Adres 

Ul. Szkilna 19,82300-Borysław, Lwowskie, Ukraina


Data założenia 

15.12.1994 r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

30 uczniów i 3 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Organizacja prowadzi nauczanie języka polskiego młodzieży oraz osób dorosłych od wielu lat. Organizujemy wakacyjne warsztaty języka polskiego, wzbogacone krajoznawczo-historycznymi wycieczkami, przygotowujemy dzieci i młodzież  do udziału w konkursach recytatorskich (“Kresy”m. Lwów, “Znasz li ten Kraj”). Przy towarzystwie od 10 lat  działa Koło Teatralne, które promuje język i kulture polską. Organizujemy Dni Kultury Polskiej w Borysławiu, uroczyste Akademie z okazji Świąt narodowych.

Boryslaw_6