Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

Nazwa podmiotu nauczania

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie


Adres

ul. Teatralna 17/20 kab 109 – 111, 10014  Żytomierz


Data założenia

2006 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

300 uczniów i 7 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Polska Szkoła Sobotnio- Niedzielna  powstała w 2006 r., oraz cieszy się niesłabnącą popularnością. Grupy w szkole pod są podzielone wiekowo oraz stopniowo. Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu po 2-4 godziny. Nauczyciele mają wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, co pozwala osiągnąć wysoki poziom nauczania języka polskiego.

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują certyfikat znajomości języka polskiego. Szkoła posiada licencje, wydaną przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy w Żytomierskim Obwodzie.

Uczniowie szkoły zdobywają nagrody w licznych konkursach i olimpiadach.

15 listopada uczniowie wzięły udział w  I Ogólnoukraińskim Dyktandzie Języka Polskiego, zdobyły I Miejsce. W Konkursie Wiedzy o Polsce – I, II miejsce. Olimpiada języka polskiego w Źytomierzu- I-III miejsce.

Uczniowie szkoły biorą udział w warsztatach, koloniach w Polsce. Co roku sprzątają Polski Cmentarz w Żytomierzu.

Koncert Polskich Koled i Pastoralek , 22.12.2014