Punkt nauczania przy obwodowej organizacji “Studencki Klub Polski”

Nazwa podmiotu nauczania

Punkt nauczania przy obwodowej organizacji “Studencki Klub Polski”


Adres

Obwodowa organizacja “Studencki Klub Polski”,ul. Czerniachowksiego, 34B, 10-005, m. Żytomierz, Ukraina


Data założenia

Zjazd założycielski Obwodowej Organizacji Społecznej “Studencki Klub Polski” odbył się 7 listopada 2009 roku. Klub nie posiada własnego lokalu (zarejestrowany jest pod adresem Domu Polskiego w Żytomierzu).

Idea powstania punktu nauczania przy obwodowej organizacji “Studencki Klub Polski” powstała w 2013 roku w związku z potrzebą nauczania języka polskiego nowych członków organizacji, w większość to studenci


Liczba uczniów i nauczycieli

W latach 2013-2014 liczba osób w grupie – 15 osób


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w sobotę i niedzielę o godz. 18.00-20.00.

Liczba godzin tygodniowo – 4 godz.

Przy punkcie nauczania działa mini biblioteka.

Nauka przy punkcie nauczania jest bezpłatna.

W 2014 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z punktu nauczania w ramach programu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.

IMG_1050