Sądowa Wisznia

Nazwa podmiotu nauczania  

Sądowowiśniańska  Sobotnia szkoła języka polskiego i kultury (Polska Sobotnia szkoła w Sądowej Wiszni)


Adres 

ul. Honczara 1, 81-340 Sądowa Wisznia, obwód lwowski


Data założenia 

2002 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

63 uczniów i 4 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Polska Sobotnia szkoła w Sądowej Wiszni została zarejestrowana w 2002 roku w celu podtrzymywania kultury i tradycji polskich przez miejscowych Polaków jak również po to, by pozwolić wszystkim chętnym uczyć się języka i poznać kulturę polską. Zajęcia szkoły odbywają się w pomieszczeniu miejscowej średniej szkoły nr 1. Na czas obecny szkoła liczy 63 uczniów, kształconych pod kierownictwem 4 nauczycieli. Przedmiotami wykładowymi w szkole są: język polski oraz literatura, historia i geografia Polski, wiedza o narodzie polskim, muzyka i katecheza. W ciągu roku zorganizowane są liczne szkolne przedsięwzięcia: uroczyste obchodzenia polskich świąt narodowych,  okazjonalne przedstawienia, spotkania opłatkowe, mikołajkowe, konkursy recytatorskie, konkursy muzyczne.

Przy szkole działa  teatrzyk “Koszałki-opałki”. Teatrzyk corocznie bierze udział w festiwalu “Podaruj dzieciom uśmiech” w Stryju oraz w innych festiwalach małych form teatralnych w Polsce i na Ukrainie.

Uczniowie szkoły biorą aktywny udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, konkursie “Znasz-li ten kraj”, które są organizowane przez Konsulat RP we Lwowie. W 2014 roku uczniowie szkoły wzięli udział w I ogólnoukraińskim dyktandzie z Języka Polskiego, realizowanym w ramach projektu “Biało-czerwone ABC”, zorganizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja, gdzie uczennica naszej szkoły otrzymała wyróżnienie.

IMG_4521