Rozpoczynamy nabór na staż dla nauczycieli

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych z Ukrainy do udziału w stażu, który odbędzie się w dniach 2-6 listopada w Warszawie.

Staż przewiduje hospitacje lekcji w polskich placówkach oświatowych oraz szkolenia z zakresu podwyższenia kompetencji językowych i metodycznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 15.10.2017 r.


Formularz zgłoszeniowy


Wizyta studyjna jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP