Upamiętnienie Romana Sanguszki w Sławucie

28 października konsul KG RP w Winnicy Urszula Filipkowska, przedstawiciel biura ds Współpracy z Polakami za Granicą Senatu RP Piotr Wysocki, szefowie władz miejskich i rejonowych w Sławucie, prezesi organizacji polskich, nauczyciele, naukowcy, osoby konsekrowane i miejscowi Polacy zebrali się na Mszy w kościele Św. Doroty, by pomodlić się w intencji Polaków i Ukraińców, zamordowanych przez bolszewików. Szczególnie w intencji śp. Romana Sanguszko , który 100 lat temu został zamordowany. 1 listopada 2017 r. światowa społeczność obchodzi 100 rocznicę jego mordu

Uroczystość, której głównym organizatorem był Oddział Związku Polaków w Sławucie, podzielono na dwie części – konferencję historyczną i Mszę świętą, zakończoną poświęceniem tablicy w prawej części świątyni.

Wykłady na temat rodu Sanguszków oraz ich wkładu w rozwój gospodarczy i kulturalny regionu wygłosiło blisko 10 prelegentów, w tym proboszcz sławuckiej parafii Jan Szańca. Członek Zarządu Związku Polaków na Ukrainie Jerzy Wójcicki odczytał list do organizatorów i mieszkańców Sławuty od Henryka Grocholskiego i Michała Sobańskiego z Warszawy, w którym krewni ks. Romana Damiana Sanguszki dziękowali za upamiętnienie tego znanego dobroczyńcy.

Do udziału w uroczystości aktywnie włączyła się młodzież polskiego pochodzenia, która recytowała wiersze w języku polskim, przygotowała muzyczną oprawę uroczystości.

Odsłonięcia tablicy dokonała konsul Urszula Filipkowska. Po poświęceniu tablicy , sławucka młodzież dziękowała śp. księciu Romanowi za lata dobroczynności i rozwoju ich rodzinnej miejscowości recytując  wiersze Marii Konopnickiej i  innych polskich  poetów.

W roku 2017 przypada 100. rocznica zabójstwa przez zrewoltowanych żołnierzy rosyjskich księcia Romana Damiana Sanguszki i 80. rocznica rozpoczęcia aktywnej fazy represji bolszewickich w latach 1937-1938.

Wsparcia w zorganizowaniu upamiętnienia księcia Romana Damiana Sanguszki w Sławucie udzieliły Konsulat Generalny RP w Winnicy oraz Fundacja Wolność i Demokracja.

Słowo Polskie, 29.10.17 r.