Światełko Pamięci

Z inicjatywy Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie przy wsparciu Senatu RP i Fundacji Wolność i Demokracja uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej 1 listopada 2017 r udali się do Lwowa, żeby zapoznać się z polską historią i kulturą swoich przodków oraz wziąć udział w akcji Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego.

Wycieczkę po Lwowie dla młodzieży prowadziła Teresa Pakosz, redaktor Radio Lwów, wspaniały znawca historii i zabytków Lwowa.

Pani Teresa z zamiłowaniem i reda

 

ktorską pasją akcentowała to, dlaczego Lwów jest miastem arcyciekawym. Po pierwsze jest miastem bogatym w różnego rodzaju zabytki. Po drugie niemal na każdym kroku dostrzeżemy wpływ różnych religii i wyznań, które związane były z historią miasta od najdawniejszych lat. Stąd niezwykłe bogactwo kościołów, cerkwi, kaplic. Znajdziemy tutaj świątynie katolickie, greckokatolickie, prawosławne, ormiańskie… Zabytki Lwowa ze względu na swoją wartość zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako historyczny zespół Starego Miasta. To tylko potwierdza status Lwowa. Choć dziś w zabytkowej części miasta widać brak środków na remonty i upływ czasu, lwowskie budowle wciąż zachwycają. Dla nas, Polaków z dalekiego Żytomierza, szczególnie ciekawe okazały się świątynie obrządku greckokatolickiego (tych w Żytomierzu i obwodzie nie zobaczysz) i prawosławnego (bo mogliśmy porównać ze znanymi z Żytomierza i okolicznych miejscowości).

Centralną częścią Starego Miasta we Lwowie jest Rynek – swoisty fenomen Lwowa, z jego dużym znaczeniem dla kultury i historii Polski, pokazuje wielonarodową przeszłość miasta.

Na Cmentarzu Łyczakowskim na grobie autora Marii Konopnickiej młodzież zaśpiewała Rotę, a na grobie Władysława Bełzy recytowała wiersz  Kto ty jesteś? Polak mały.

Z okazji Wszystkich Świętych młodzież uczestniczyła we mszy świętej odprawionej przez metropolitę lwowskiego obrządku łacińskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Na Cmentarzu Łyczakowskim i na Cmentarzu Orląt Lwowskich abp Mokrzycki wskazał na znaczenie wdzięczności wobec tych, którzy bronili swojej wiary i swojej Ojczyzny. Przypomniał, że ich zawołaniem były słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna. „Chcemy przekazywać także te wielkie wartości młodym pokoleniom, aby zawsze na Bogu budowały przyszłość swoją i swojego kraju” – mówił metropolita lwowski.

Podczas uroczystości wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak powiedział: „Cmentarz Łyczakowski to jeden z filarów polskiej tożsamości. Opiera się ona w dużej mierze na czterech wielkich cmentarzach: warszawskich Powązkach, wileńskiej Rossie, Cmentarzu Rakowickim w Krakowie i właśnie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie”.

Wiktoria Laskowska-Szczur
Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie