Czerwonograd

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnio – niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie im. Jana Pawła II


Adres 

80100, obwód Lwowski, m. Czerwonograd, ul. Szeptyckiego 22, Ukraina.

Tel: +38 096 80 47 855

[email protected]


Data założenia

2008 rok


Liczba uczniów i nauczycieli

90 uczniów i 2 nauczycieli języka polskiego: Tatiana Istomina i Irena Zając


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Nasza szkoła liczy obecnie 90 dzieci, zawsze organizuje obchody świąt państwowych, ścieżki edukacyjne, wycieczki polskimi śladami , “Spotkania z Polską”, jasełka i przede wszystkim lekcje, gdzie dzieci uczą się ortografii i gramatyki, czytają polskie lektury, poznają historię i tradycję Polskiego narodu .  Celem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości; zainteresowanie dzieci językiem i kulturą polską oraz rozbudzenie w nich chęci porozumiewania się po polsku; kształcenie i rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych oraz sprawności językowych w zakresie recepcji  (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie po polsku).

Także organizujemy wakacyjne kursy dla dzieci i młodzieży zainteresowanych nauką języka polskiego. Ciekawa formuła prowadzenia zajęć językowych poprzez gry, zabawy,

wycieczki czy konkursy z nagrodami sprawia, że dla wielu dzieci kursy oświatowe są atrakcyjnymi wakacjami mobilizującymi do nauki języka polskiego. Na zajęcia przychodzą też osoby starsze, które chcą w ten sposób podtrzymać kontakt z kulturą polską. Nasze uczniowie  biorą udział w: recytatorskich kresach, dyktando, olimpiadach językowych, w konkursach związanych z kulturą i tradycjami.

unnamed.jpg9