Wyjazd edukacyjny „Warszawska Jesień z Polską” dla dzieci i młodzieży z Niemiec

Na przełomie października i listopada w dniach 29.10 – 05.11.2017  17-osobowa grupa Polskiej Macierzy Szkolnej z Wuppertalu (Niemcy) uczestniczyła w Warszawie  w wyjeździe edukacyjnym „Warszawska Jesień z Polską” połączonym z kursem przygotowującym do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Udział w kursie umożliwił uczestnikom przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 i B1 Junior. Poprzez rozwinięcie umiejętności językowych, pragmatycznych i socjolingwistycznych uczestnicy kursu podnieśli kompetencje komunikacyjne i poziom biegłości językowej. Natomiast poprzez zapoznanie z technikami  i strategiami egzaminacyjnymi uczestnicy kursu będą mogli wykorzystać posiadane umiejętności w celu poprawy wyników egzaminu.

Poza codziennymi zajęciami z języka polskiego i nauką związaną z przygotowaniem nas do egzaminu z języka polskiego grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Wuppertalu poznawała kulturę, tradycje i historię polski poprzez zwiedzanie, muzeów, zabytków, wycieczki edukacyjne na terenie Warszawy i Kazimierza Dolnego. Z Pałacu Kultury uczestnicy wyjazdu edukacyjnego oglądali panoramę miasta, odwiedzili zabytki Starówki, Pałac Łazienkowski, Cmentarz na Powązkach oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki „Kopernik”. Wielkim zainteresowaniem młodzież zwiedzała Sejm i Senat RP, zapoznają się z procesem ustawodawczym w Polsce w ramach lekcji edukacyjnej.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.