Zaduszki w Sławucie

Z okazji Dnia Zadusznego najbardziej aktywni członkowie Związku Polaków na Ukrainie Oddziału w Sławucie zabrali się do porządkowania starej rzymskokatolickiej polskiej nekropoli znajdującej się w ich mieście.

W sobotę 4 listopada dwie nauczycielki Szkoły Sobotniej Pani Łarysa Cybula i Pani Oksana Kocebluk przyszły ze swoimi uczniami na polski cmentarz by uczcić pamięć spoczywających tu Polaków.

Młodzież ze zniczami w rękach uszanowała pamięć swoich rodaków. Zapalili znicze również na grobach żołnierzy walczących w 1920 r. przeciwko bolszewików. Powinniśmy pamiętać o poległych bohaterach, którzy walczyli o naszą niepodległość. Te groby nie tak dawno były odnalezione na cmentarzu w Sławucie.

Co roku dzieci z co raz większym zainteresowaniem traktują wizyty na polskim cmentarzu, pamiętając o zachowaniu pamięci.

Wyrażamy słowa wdzięczności Aleksandrowi Kostiukowi, aktywnemu członkowi ZPU Oddział w Sławucie za pomoc w sprzątaniu cmentarza oraz udział w uroczystościach.

Łarysa Cybula, ZPU Oddiał w Sławucie, zdjęcia Łarysa Cybula, Oksana Kocerbluk