Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej “Barwy Kresowe”

Nazwa podmiotu nauczania 

Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej “Barwy Kresowe”


Adres 

Łuck, ul. Kopernika, 8a


Data założenia

27.06.2012


Liczba uczniów i nauczycieli 

29 uczniów i 3 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Przy Towarzystwie już od dwóch lat działa szkoła polonijna. Oprócz nauczania języka polskiego dzieci uczą polskie piosenki, recytują wierszę. Przy szkole działa zespół dziecięcy “Jaskółeczki” oraz dziecięcy teatrzyk “Wesoła szkoła”. Często dzieci wyjeżdżają  z występami do partnerskich szkół w  Polsce, mianowicie: Wola Uhruska, Włodawa, Ruda Huta, i inne. W tym roku uczniowie szkoły polonijnej uczestniczyli w Festiwali kultury Polskiej, który odbył się w Lubomlu.

Uroczystosc 11 listopada 2014 r