Nowy Rozdół

Nazwa podmiotu nauczania

Centrum Kulturalno-Oświatowe  im. Karoliny Lanckorońskiej przy Towarzystwie Pomocy Polakom “Wielkie Serce”


Adres

Ul. Lesi Ukrainki 1,  Nowy Rozdół,  81652, Lwowski  obw., Ukraina


Data założenia 

Wrzesień  2008 roku


Liczba uczniów i nauczycieli

80 uczniów i 5 nauczycieli, w tym jeden wolontariusz z ORPEG-u


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Centrum Kulturalno-Oświatowe  im. Karoliny Lanckorońskiej powstało w 2008 roku na potrzeby dzieci  członków Towarzystwa Pomocy Polakom “Wielkie Serce”.

Za podstawowy cel Centrum stawia sobie dbałość  o wychowanie dzieci polskiego pochodzenia w polskiej kulturze i tradycjach narodowych oraz pielęgnowanie polskiego patriotyzmu.  Do szkoły przyjmujemy dzieci o zróżnicowanym poziomie znajomości języka polskiego na różne poziomy nauczania.     Nasza szkoła prowadzi działalność oświatową oferując  swoim uczniom nauczanie języka polskiego,  historii Polski, geografii Polski,  narodoznawstwa, wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie  chętnie  biorą  udział  w  kółkach zainteresowań: śpiewu , choreografii, teatru.  Zajęcia prowadzone są w systemie popołudniowym, to znaczy że dzieci mają możliwość  codziennie uczęszczać do naszej szkoły.  Oprócz zajęć lekcyjnych w naszym Centrum organizujemy  imprezy o charakterze patriotycznym i kulturalnym  zgodnie z  kalendarzem polskich świąt państwowych i religijnych. Organizujemy wewnątrzszkolne konkursy, w których szansę ma uczestniczyć każdy uczeń. Najlepsi biorą udział w konkursach obwodowych i zajmują czołowe miejsca. Mamy czołowe miejsca  w corocznym  Konkursie “Znasz-li ten kraj”, organizowanym przez Konsulat Generalny we Lwowie, (Nahirniak  Andriana – I miejsce, Kulpa Julia – III miejsce), 2. I 3. miejsca w Konkursie “Polska bez tajemnic”, (m. Łuck), (Sajenko Ludmiła i Tereszkiewicz Tetiana); mamy też czołowe miejsca w corocznym  Muzycznym Konkursie “Wesołe nutki” (m. Stryj) oraz w konkursach recytatorskich, organizowanych w Stryju i we Lwowie.

Oprócz zdobycia wiedzy o Polsce i nauki języka polskiego uczniowie mają możliwość  nauczyć  się  ludzkich wartości poprzez uczęszczanie do Klubu Wolontariatu,  który działa przy Centrum. Członkowie Klubu pomagają starszym osobom i swoim kolegom , ucząc się tolerancji, cierpliwości i odpowiedzialności i potrzeby niesienia pomocy innym.

10593047_535218023245835_5507645341387119173_n