Olewsk

 Nazwa podmiotu nauczania

Polska szkółka sobotnio-niedzielna przy  Olewskim Rejonowym Oddziału Związku Polaków na Ukrainie


Adres

Dla korespondenciji : m. Olewsk, ul. Przywokzalna, 3a

Sala  przydzielona: ul. Wygowskiego 34


Data założenia 

Listopad 2011r. Przy Olewskim Rejonowym Oddziału Związku Polaków na Ukrainie


Liczba uczniów i nauczycieli 

50 uczniów i 2 nauczycieli – Rusłan Alimamedow  – Język polski, Dina Chalimonczuk – Muzyka


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

W Olewsku jest duża liczba Polaków, która chce odrodzić język przodków, młodzież pragnie studiować w Polsce.

Od 2010 roku działa szkółka sobotnio-niedzielna przy organizacji. Dzisiaj w szkole 50 uczniów  i dwa nauczycieli: Rusłan Alimamedow – Język polski , Diną Chalimonczuk –

Muzyka.

Każdego roku organizujemy spotkania, koncerty na których pokazujemy tradycje i zwyczaje polskie mieszkańcom miasta. Bierzemy udział w projektach organizowanych przez inne instytucje.

W 2012r w Konkursie recytatorskim ku czci rocznicy urodzin M. Konopnickiej – otrzymała I miejsce Krystyna Chomutowska.

W 2013 r. Na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastoralek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w m. Będzinie zespół “Jaskółeczka”, składa się z uczniów szkółki( Elżbieta Łucenko,Daniela Wygowska,Wiktoria Giluk, Włodzimierz Sarnycki), otrzymał Dyplom wyróżnienia.

W 2014 roku szkoła sobotnio – niedzielna przy Olewskim Rejonowym Oddziału Związku Polaków na Ukrainie wzięła udział  w programie Fundacji Wolność i Demokracja: “Biało – czerwone ABC. Program wsperania oświaty polskiej na Ukrainie”,dzięki temu był wyposażony gabinet języka polskiego w nowe meble, oraz do sali języka polskiego zostałi zakupione książki, podręczniki, zeszyty ćwiczeń,słowniki, tablice, płansze edukacyjne.

Uczniowie szkoły niedzielnej 26 września wzięły udział w Dniach Kultury Polskiej “Słoneczne melodie” w Olewsku. Podczas tego festiwalu dzieci występowały  w przedstawieniu teatralnym “Grzyby” na wiersz Jana Brzechwy.

15 listopada 2014 r, dzieci wzięły udział w  I Ogólnoukraińskim Dyktandzie z języka polskiego. Na dyktando zgłosiło się 2 osoby, uczenicy III klasy Rusłana Prymak i Krystina Chomutowska.

6 grudnia w szkole sobotnio – niedzielnej odbył się konkurs recytatorski “Mikołajowy worek” dla uczniów I-III klasy. Organizatorem konkursu są nauczycieli Dina Chalimonczuk i Rusłan Alimamedow. W konkursie wzieły udział 30 uczniów szkółki. Laureaci I,II,III miejsca otrzymały Dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodycze.

12 grudnia w szkole sobotnio-niedzielnej był przeprowadzony Wigilijny Wieczór. Program wieczora składał się z przedstawienia przez uczniów szkoły, śpiew kolęd, wspólne dzielenie się opłatkiem oraz słodki poczęstunek.

14 grudnia w m. Korosteniu uczniowie szkoły wzięli udział w iluminacijach 21 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastoralek im. Księdza Kazimierza Szwarlika,i  zespół Jaskółeczka znów pojechał do Będzina.

28 grudnia 2014 roku odbył się Koncert z okazji Święta Bożego Narodzenia, podczas którego uczni szkółki (dzieci i dorosli) zaprezentują poznane kolędy.

Jan Brzechwa -Grzyby- występ uczestników studium przy szkółce-26.09.14