Ostróg

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnio-niedzielna języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej


Adres 

Ul. Kardaszewicza 1, m. Ostróg, Ukraina


Data założenia 

17.06.1999 r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

28 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Realizując swoje zadania statutowe Towarzystwo założyło szkołę nauczania języka polskiego w czerwcu 1999 roku.  Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu dla trzech grup wiekowych z języka polskiego, historii, muzyki w sali  do nauki języka polskiego w domu parafialnym.

Tradycją od samego początku założenia szkoły są konkursy, recytacji wiersza polskiego jak podsumowanie roku szkolnego. Zwycięzcy konkursu biorą udział w następnych konkursach obwodowych i w Polsce. Absolwenci szkoły którzy studiują w Polsce – 2 osoby, ukończyli studia – 4 osoby.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA