Panka

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła  sobotnio-niedzielna  Wiejskiego  Towarzystwa  Kultury  Polskiej im. Adama  Mickiewicza


Adres 

Ul. Główna 71,  59006 Panka, Storożyniecki  rejon,  obw. Czerniowiecki,  Ukraina


Data założenia 

01.09.2013r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

29 uczniów i 1 nauczyciel –  Olga  Rusnak


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Szkoła  sobotnio-niedzielna  we  wsi  Panka  działa  przy  Domu  Polskim    oraz  Szkole  średniej  w  Pance.  Nauczanie  języka  polskiego    odbywa  się  w  dni   powszechne – w  Szkole  średniej  w   Pance  w  gabinecie  Języka  polskiego.  W   sobotę  lekcje  są  w  salce   Domu  Polskiego  w  Pance.  Są  trzy  różnowiekowe   grupy  dzieci  od  11  do  17 lat. W  zajęciach  uczestniczą  przeważnie  dzieci ,  które  pochodzą  z  polskich  lub  mieszanych  rodzin.  Dzieci  uczą  się  czytać, pisać,  mówić  po polsku,  poznają  polską  kulturę  i zwyczaje, obchodzą  polskie  narodowe  święta,  śpiewają  polskie  pieśni  i  kolędy. Dzieci  brały  udział  w  konkursach  recytatorskich,  które  organizowało  Obwodowe  Towarzystwo  Kultury  Polskiej  im. Adama  Mickiewicza  w  Czerniowcach. Także  uczniowie   uczestniczą we  wszystkich  uroczystościach,  które  obchodzi  polska  gromada  w  Pance.

DSC07900