Szkoła Letnia w Żytomierzu

Szkoła Letnia w Żytomierzu organizowana przez Żytomierskie Polskie Centrum Edukacji i Nauki to kolejne miejsce gdzie dzieci mogą spędzać wakacje w sposób zorganizowany, łącząc zabawę z nauką oraz poznawaniem Polski.

Przez dwa pierwsze dni dzieciaki zdążyły: poznać symbole narodowe Polski, nauczyły się nazw stolic Polski, poznały granice RP oraz jej sąsiadów, przez zabawę opanowały polski alfabet, nauczyły się kilku piosenek. Już za nami wycieczka polskim Żytomierzem oraz zwiedzenie Muzeum Kosmonautyki. A przed nimi jeszcze dużo ciekawego.

Projekt Fundacji „Biało-czerwone ABC. Wyjazdy edukacyjne i szkoły letnie” jest współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.