Porządkowanie polskiego cmentarza w Lubomlu

W zachodniej okolicy miasta Luboml przy ul. Drużby znajduje się polski rzymskokatolicki wojskowo-cywilny cmentarz. Założony na początku XIX wieku i nieczynny od lat 40-tych XX wieku. Na cmentarzu są groby badacza Alaski (nagrobek nie zachował się), członków rodziny hrabiów Branickich, babci polskiego pisarza Bolesława Prusa, groby polskich żołnierzy oraz policjantów.

Co roku kilkakrotnie w pracach porządkowych na cmentarzu biorą udział członkowie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im M.K. Ogińskiego w Lubomlu. W tym roku do sprzątania cmentarza dołączyli się uczniowie szkoły polskiej w Lubomlu, która działa przy Stowarzyszeniu, oraz ich rodzice.
Cmentarz ma obszar 3.7 ha, znacznie zarasta krzakami i trawa, potrzebuje ogrodzenia. Stowarzyszenie nie posiada własnych podkaszarek, co znacznie utrudnia prace porządkowe, ale dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów udało się zrealizować ambitny plan. Dlatego należą się ogromne podziękowania dla najbardziej aktywnych uczniów, a byli nimi: Andrzej Kowalski, Taras i Sofia Meleszko, Jana i Oleksandr Kostiuk, Maksym Rizenko, Chrystyna Samojlicz, Władysław Syrotiuk oraz rodzice uczniow Ludmyła Meleszko, Olga Rizenko, Wiktor Samojlicz. Razem z nimi pracowali Włodzimierz Pedycz, Witalij Dubowskij, Antonina Cekot.

 

Zdjecia A. Kowalskiego.​​​

Szkoła w Lubolu działająca przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im M.K. Ogińskiego w Lubomlu jest partnerem projektu Fundacji WiD wspierającego szkoły sobotnio-niedzielne i punkty nauczania w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”.  Działanie jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.