Pobyt młodzieży z Pieszyc w Sądowej Wiśni

 W dniach 12.06.2018-16.06.2018  młodzież z Pieszyc przebywała na Ukrainie, gdzie przyjmowały ich ukraińskie rodziny  w Sądowej Wiśni. Wymiana szkolna została  zrealizowana w ramach projektu   projektu: „Biało-Czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” współfinansowanego ze środków MEN w ramach  zadania publicznego „Rodzina polonijna” za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.   W spotkaniu na Ukrainie wzięło udział 15 uczniów  i 2 nauczycieli  Zespołu Szkół im.ks.Jana Dzierżonia w Pieszycach oraz 15 uczniów i 2 nauczycieli z Sądowowiszniańskiej szkoły sobotniej ze studiowania języka polskiego i kultury.  

W tym okresie młodzież z obydwu szkół brała udział w objeździe historycznym po Ukrainie: wspólnie zwiedziliśmy ważne miejsca dla Polaków takie jak: Kamieniec Podolski (stare miasto, twierdzę , kościół katolicki- spotkanie z księdzem Polakiem), Okopy ( Kościół św. Trójcy, Bramę Kamieniecką), , Twierdzę w Chocimiu, Lwów (Cmentarz Łyczkowski, stare miasto). Zwiedziliśmy również Sądową Wiśnią (cmentarz polski, Kościół polski, cerkiew prawosławną)

Program pobytu grupy z  Pieszyc na Ukrainie został skonstruowany ze szczególnym uwzględnieniem  zagadnień  patriotycznych i niepodległościowych oraz  nadchodzącej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W szkole przeprowadzone zostały warsztaty niepodległościowe  w Sądowowiszniańskiej szkole sobotniej ze studiowania języka polskiego i kultury.

Nauczycielka historii z Sądowej Wiszni przedstawiła historię miasta, kładąc szczególny nacisk na aspekt związany z polskością Sądowej Wiszni. Nauczycielka opowiedziała o funkcjonowaniu polskiej szkoły, współpracy i wspieraniu szkoły przez Fundację Wolność i Demokracja.  Nauczycielka historii z Zespołu Szkół w Pieszycach poprowadziła forum dyskusyjne i  przedstawiła prelekcję o roli Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu niepodłegłości polskiej, walk o granice Polski, sojuszu ukraińsko- polskim w wojnie z Rosją bolszewicką.

Uczniowie w trakcie warsztatów wykonywali biało- czerwone kotyliony, które zawiesili na łyczakowskich grobach.

Poprzez realizację projektu zostały pogłębione  relacje pomiędzy gronem pedagogicznym z Pieszyc i Sądowej Wiszni oraz uczniami. Dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym uczniowie jak i nauczyciele mają możliwość pozostania w stałym kontakcie.

Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja  jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

MEN małe