Wymiana szkolna młodzieży z Pieszyc i Sądowej Wiśni

W dniach od 12 do 16 czerwca 2018 realizowano drugą część wymiany polsko-ukraińskiej w ramach projektu „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół”. Do Sądowej Wiszni przyjechali uczniowie z Zespołu Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach. W trakcie wymiany zrealizowane zostały kolejne punkty programu w ramach harmonogramu zaplanowanego wcześniej przez koordynatorów.

Uczniowie z Polski zostali przywitani i ugoszczeni przez swoich ukraińskich partnerów. W szkole w Sądowej Wiszni odbyły się warsztaty, prelekcja oraz zajęcia dla uczniów z obydwu szkół, w ramach których wykonywane były biało-czerwone kotyliony, wąsy stylizowane na wąsy Józefa Piłsudskiego. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne i legionowe, uczniowie mieli możliwość podyskutowania o kwestiach niepodległościowych i legendzie Józefa Piłsudskiego.

13 czerwca byliśmy na dwudniowej wycieczce do Kamieńca Podolskiego i Chocimia. W Kamieńcu zwiedzaliśmy twierdzę kamieniecką i stare miasto, odwiedziliśmy kościół p.w. św. Piotra i Pawła, w którym spotkaliśmy księdza Romana Twaroga. Ksiądz opowiedział nam o historii Kamieńca, polskich bohaterach, Panu Michale Wołodyjowskim. Dzięki jego uprzejmości mieliśmy możliwość wejść na wieżę kamienieckiego minaretu. W drodze do Chocimia przyjechaliśmy Okopów (woj. Chmielnickie), to magiczne miejsce, w którym  zwiedzaliśmy kościół oraz bramękamieniecką, jedną z czterech prowadzących do Kamieńca Podolskiego, Spotkaliśmy tam mieszkańca Okopów, który opiekuje się kościołem. Pan opowiedział nam o wydarzeniach oraz sławnych ludziach, którzy odwiedzali Okopy.

Niesamowite wyraźnie zrobiła na wszystkich dzieciach i opiekunach twierdza chocimska. Potężna budowla, która w przeszłości broniła Podole przed najazdami, 27 lat pod tureckim panowaniem. Dzięki szarży połączonych wojsk polsko-litewko- kozackich zdobyta w 1673 roku przez Jana Sobieskiego, późniejszego króla Polski.

We Lwowie zwiedzaliśmy Cmentarz Łyczakowski ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwatery Orląt Lwowskich, powstańców styczniowych i listopadowych. Zwiedziliśmy główne zabytki miasta, a następnie oglądaliśmy Lwów podczas przejazdu Cudownym Pociągiem.

Autor Irena Bechta

 Dyrektor Sądowowiszniańskiej szkoły sobotniej ze studiowania języka polskiego i kultury.

 

Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja  jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

MEN małe