Informacja dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz.U.2016, poz. 2066), która wprowadza zmiany w sposobie przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. [...]
Czytaj więcej