Wystawa i gra poświęcona wybitnym Polakom XIX wieku w Szkółce sobotniej przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Żytomierzu

W środę, 13 listopada 2019 r. w Żytomierzu w  Szkółce sobotniej przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego odbyła się prezentacja wystawy “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja “Wielcy Polacy dla Polski i [...]
Czytaj więcej
Skip to content