Dziś 80. rocznica deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Syberię

80 lat temu z terenów zajętych przez ZSRS po 17 września 1939 roku Sowieci zaczęli na masową skalę deportować Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Ich celem stali się osadnicy wojskowi, inteligencja, działacze organizacji społecznych. W latach 1940-1941 na Syberię i do Kazachstanu wywieziono łącznie ok. miliona obywateli polskich. Bardzo wielu [...]
Czytaj więcej
Skip to content