Prace rewaloryzacyjne mogiły II Brygady Legionów w Mołotkowie

Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już od sześciu lat pełni stałą opiekę nad miejscami pamięci na Ukrainie. Sprawowane przez Fundację prace można podzielić na dwie kategorie: stała opieka oraz prace renowacyjno-konserwatorskie. Stałą opieką objęte są 24 nekropolie oraz miejsca spoczynku [...]
Czytaj więcej
Skip to content