25 lat Szkoły Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe

Szkoła Polska przy Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe obchodziła 25-lecie istnienia. Obecnie w szkole mamy 200 dzieci z polskich rodzin. Dokładnie w sobotę 12 września 1992 roku o godz. 8 zabrzmiał pierwszy dzwonek w budynku gimnazjum św. Dominika, zapraszający uczniów na lekcje.

Pomysł powołania do życia naszej placówki pojawił się w maju 1992 roku na posiedzeniu Rady Duszpasterskiej. Bardzo szybko zgłosiły się chętne dzieci, które chciały uczyć się lub pogłębić znajomość języka swoich rodziców. I to jest przecież główny cel każdej szkoły – nauka. Nasza oprócz nauki języka polskiego oferuje wiedzę o Polsce, jej kulturze, historii, tradycji i zwyczajach.
W ramach lekcji języka polskiego uczniowie poznają (na poziomie nauczania początkowego i klas starszych) tajniki mowy polskiej i jej pisowni, literaturę i gramatykę. Na historii zgłębiają wiedzę o ziemiach i narodzie polskim w powiązaniu z historią Europy i świata. Mają możliwość poznania wybitnych Polaków, którzy rozsławili imię Rzeczpospolitej w świecie. Zajęcia z geografii, matematyki to skarbnica pojęć, nazw i zwrotów, których dzieci nie mają szansy poznać od swoich rodziców w życiu codziennym. Głębię duchową polskich modlitw i wartości chrześcijańskich odkrywają na lekcjach religii. Nie można pominąć działającego w szkole przedszkola, w którym najmłodsi poznają polskie zabawy, piosenki, wierszyki – będą one im towarzyszyć przez całe życie.
Na tym nie kończy się działalność szkoły. Bardzo ważnym elementem jest kultura. Odbywają się liczne akademie i imprezy okolicznościowe, które wpisały się na stałe do kalendarza szkolnego. W ciągu lat przybyły nowe imprezy takie jak jasełka, Święto Konstytucji 3 maja czy obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości. Organizujemy również obchody św. Mikołaja i akademie z okazji Dnia Matki. Na scenie oprócz deklamacji, śpiewu i muzyki są obecne również tańce: polonezy, mazurki czy krakowiaki. Nieraz pojawiały się i pojawiają pochlebne artykuły i zdjęcia ze szkolnych imprez w „Naszym Słowie”. Jednak dla Szkoły Polskiej największą chlubą i dumą są nasi uczniowie, którzy godnie reprezentują naszą szkołę na olimpiadach języka polskiego. Znajomość języka polskiego potwierdzają, zdając egzamin certyfikowany z języka polskiego. Mam nadzieję, że kolejne lata będą tak samo pomyślne dla szkoły, jak te, które właśnie uroczyście świętujemy.

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Katarzyna Zaryn-Trietsch, Polska Misja Katolickia w Karlsruhe