Polska Szkoła w Neukirchen-Vluyn

Szkoła w Neukirchen-Vluyn jest nową placówką Polskiej Macierzy Szkolnej, która powstała w 2016 roku. Na zajęcia uczęszcza piętnaścioro dzieci, które co środę chętnie uczą się języka polskiego.

Na zdjęciach pokazane zostały ciekawe wydarzenia z życia szkoły. W marcu ubiegłego roku odbył się konkurs recytatorski pt. „ Spotkanie z polską poezją”, podczas którego dzieci z trzech szkół PMSz przedstawiały wiersze słynnych, polskich autorów. Uczniowie w sposób niezwykle ciekawy i zabawny wczuwały się w swoje role, za co też zostały nagrodzone. W październiku natomiast miała miejsce wycieczka trzech Szkół PMSz, w tym Szkoły z Neukirchen-Vluyn, do Parku Sauerland, urozmaicona wieloma atrakcjami, takimi jak: karmienie zwierząt, obserwacja przyrody, wspólny grill czy wjazd kolejką linową.
W grudniu odbyła się wigilia klasowa, na której dzieci wręczały sobie nawzajem prezenty. Uczniowie otrzymali także zeszyty, kredki i ołówki. Wszystkie te cele zrealizowane zostały dzięki funduszom uzyskanym w ramach projektu „Pod znakiem białego Orła”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja, za które Szkoła Polskiej Macierzy Szkolnej w Neukirchen-Vluyn serdecznie dziękuje.

Nauczyciel PMSz Monika Słowik