Łuckie eliminacje obwodowe XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Eliminacje II stopnia XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbyły się w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku. W eliminacjach wzięło udział dziewięć uczennic i dwóch uczniów z Łucka, Kowla, Tarnopola i Maniewicz. Uczestnicy najpierw pisali dyktando o panu Hilarym, który zgubił okulary, autorstwa wybitnego [...]
Czytaj więcej

Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Dreźnie – podsumowanie roku 2017

Zadaniem placówki jest przekazywanie uczniom wartości chrześcijańskich, ojczystej kultury, historii, tradycji i języka polskiego. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 9. Oprócz katechezy proponujemy lekcję języka polskiego, historii Polski z elementami geografii Polski, zajęcia logopedyczne oraz od dwóch lat zajęcia taneczne: Taneczny [...]
Czytaj więcej

Polska Szkoła w Neukirchen-Vluyn

Szkoła w Neukirchen-Vluyn jest nową placówką Polskiej Macierzy Szkolnej, która powstała w 2016 roku. Na zajęcia uczęszcza piętnaścioro dzieci, które co środę chętnie uczą się języka polskiego. Na zdjęciach pokazane zostały ciekawe wydarzenia z życia szkoły. W marcu ubiegłego roku odbył się konkurs recytatorski pt. „ Spotkanie z polską poezją”, [...]
Czytaj więcej
Skip to content