Łuckie eliminacje obwodowe XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Eliminacje II stopnia XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego odbyły się w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku.

W eliminacjach wzięło udział dziewięć uczennic i dwóch uczniów z Łucka, Kowla, Tarnopola i Maniewicz.
Uczestnicy najpierw pisali dyktando o panu Hilarym, który zgubił okulary, autorstwa wybitnego językoznawcy profesora Jerzego Bralczyka. Potem byli egzaminowani ze znajomości gramatyki polskiej, czytania i słuchania ze zrozumieniem. Następnie musieli napisać rozprawkę na wybrany temat. Ci, którzy przeszli do części ustnej, mieli za zadanie omówić wybrane utwory z listy lektur (lista dostępna na stronie: www.olijp.pl).
Zwyciężyła uczennica Szkoły Polskiej działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu Zofia Maryszewa, która zdobyła 107,65 pkt, drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły Polskiej funkcjonującej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej w Łucku Irena Lewkowicz (104,42 pkt), trzecie – uczennica Szkoły Polskiej przy Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowy w Tarnopolu Krystyna Hajewska (87,31 pkt).
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali upominki od KG RP w Łucku i dyplomy. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc dostali nagrody specjalne i awans do etapu III, ogólnokrajowego, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który odbędzie się w Kijowie lub we Lwowie.
W jury łuckich eliminacji zasiedli: Natalia Ciołyk, Bożena Dąbrowska, Mieczysław Łazuk i Wiesław Pisarski. Nad całością czuwała wicekonsul Aneta Ksel.
Zwycięzcom gratulujemy i serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów interesujących się językiem polskim i literatura polską do udziału w XLIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego za rok.
Szkoła Polska w Kowlu jest objęta opieką finansową i merytoryczną przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu edukacyjnego „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”.

Wiesław Pisarski, nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej przez ORPEG do Łucka