Warsztaty z savoir-vivre’u w Iwano-Frankiwsku

W szkoleniu z zakresu zasad właściwego zachowania się i dress code’u uczestniczyli wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz studenci Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka. W pierwszym bloku tematycznym dowiedzieli się, jak się dobrze prezentować w różnych sytuacjach. Zostały im zaprezentowane i szczegółowo omówione sposoby i style ubioru damskiego i męskiego w oparciu o międzynarodowe standardy, wywodzące się z historii, kultury i dyplomacji. Drugi blok tematyczny dotyczył kwestii stylów komunikacji, w tym komunikacji służbowej. Uczestników warsztatów zapoznano z takimi tematami jak tworzenie i redagowanie korespondencji służbowej, small talk, precedencja, czyli porządek pierwszeństwa (witania, przemawiania, zajmowania miejsc) podczas oficjalnych spotkań, ale też w sytuacjach prywatnych.

Więcej informacji  na stronie ckpide.eu