Spotkanie kolędowe w Gródku na Podolu

W niedzielę 2 lutego odbyło się tradycyjne spotkanie kolędowe w Gródku Podolskim. Na mszy świętej, której przewodniczył biskup Leon Dubrawski, zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, prezesi organizacji polskich oraz liczni mieszkańcy Gródka. Po mszy uczniowie Szkoły Polskiej zaprezentowali przygotowane przez siebie jasełka. Następnie uczestnicy spotkania wraz z biskupem wspólnie kolędowali, przypominając sobie tradycyjne polskie kolędy. W przedsięwzięciu uczestniczyła pani konsul Magda Arsenicz z Konsulatu Generalny RP w Winnicy.