Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stryju -seniorzy zawsze są aktywni

Uniwersytet Trzeciego Wieku  funkcjonuje od roku 2012 w ramach organizacji pozarządowej Rodzina Kolpinga w Stryju.

Obecnie liczy 47 słuchaczy.

Najstarsza seniorka ma 81 lat.  Najmłodsza – 60

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w trzech kierunkach:

– edukacja

– konsultacja

– wolontariat

Program edukacyjny:

– język polski jako ojczysty

– język polski jako obcy

– angielski

– niemiecki

– wiedza o kulturze i historii Polski

– obsługa komputera

– wf

Są też sekcje:

– „Złote rączki”, „Podróżnik”, „Teatralna”.

Wśród seniorów są lekarze, nauczyciele, ekonomiści, więc prowadzą konsultacje. Popularnością cieszą się konsultacje lekarzy.

W ciągu roku akademickiego seniorzy organizowują różne uroczystości, wieczory poetyckie, muzyczne, warsztaty, konkursy, festiwale, są aktywnymi uczestnikami akcji „Czytanie Narodowe”.

Na zaproszenie Konsulatu Generalnego we Lwowie chętnie uczestniczą w Przeglądzie Najnowszych Filmów Polskich pod Wysokim Zamkiem”, w Międzynarodowym Festiwalu „Odkrywamy Paderewskiego”.

Wyzwaniem dla Seniorów był udział w Dyktandzie Polskim na Ukrainie „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku” w roku 2019.

Seniorzy chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych. Tworzą przepiękne wyroby ręczne, sprzedają na Kiermaszach Dobroczynnych, a uzbierane pieniądze przekazują potrzebującym dzieciom niepełnosprawnym.

W roku 2019 założyliśmy Klub Gier Planszowych, Dyskusyjny Klub Filmowy.

Sekcja „Podróżnik” również jest lubiana przez Seniorów. Chętnie wybierają się w bliższą lub dalszą podróż. Dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja przeszliśmy śladami króla Jana III Sobieskiego.

Rok 2020 również jest wyjątkowym. Wyjątkowe Spotkanie Opłatkowe, wyjątkowy Parafialny Festiwal Kolęd, zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, udział w Miejskim Konkursie Recytatorskim.

Seniorzy zawsze są aktywni i chętne do pracy nad sobą, mają nowe idee, które chcą zrealizować, potrafią cieszyć się życiem.

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wspierany przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu   “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.  

Lesia Buhera

Prezes

Rodzina Kolpinga w Stryju