III etap Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą “W drodze do Niepodległości”

2 lipca rozpoczęły się egzaminy III etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą “W drodze do Niepodległości”. Pierwszego dnia do egzaminów przystąpili uczniowie z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Austrii, Belgii, Francji i Grecji. W komisjach egzaminacyjnych zasiedli profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, Uniwersytetu Opolskiego oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.

Do III etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych  30 osób. W związku z epidemią koronawirusa, egzaminy odbywają się on-line. Egzamin obejmuje ustną odpowiedź na dwa zagadnienia dotyczące wiadomości i umiejętności z deklarowanej przez uczestnika epoki oraz analizę wylosowanego tekstu źródłowego z zakresu dziejów Polski.

Dzisiaj drugi etap zmagań, kolejnej grupy uczestników!

Trzymamy kciuki.

W komisji egzaminacyjnej zasiedli  prof. dr hab. Marek Sioma, prof. dr hab. Małgorzata Nossowska i prof. dr hab. Piotr Bednarz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  prof. dr hab. Tomasz Ciesielski Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Andrzej Korytko i prof. dr. hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Robert Czyżewski Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce (i tego nadal się trzymamy).

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne Uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Sekretarz Olimpiady Anna Śmigielska

 HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 

 REGULAMIN OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 

 

kontakt: [email protected]

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest projektem realizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.