W 1920 roku Polacy 🇵🇱pokonali Sowietów mimo ich przewagi liczebnej.
Dzięki ofiarnej walce 🇵🇱 żołnierzy i wojskowemu geniuszowi Marszałka Józefa Piłsudskiego, Bitwa Warszawska zakończyła się zwycięstwem Polski.