3 maja w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym Świętego Zygmunta dla Dzieci i Sierot w Stryju

W piątek 3 Maja 2019 roku w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym Świętego Zygmunta dla Dzieci i Sierot w Stryju na Ukrainie miały miejsce następujące wydarzenia:

Dzieci z Siostrami podczas porannej modlitwy oddały pod opiekę Królowej Polski swoich bliskich, dobrodziejów Centrum, rządzących Polską i Ukrainą i prosiły o zaprzestanie wojen oraz o dar pokoju w świecie.

Podczas zajęć wychowawczynie opowiedziały przedszkolakom o historycznych wydarzeniach związanych z powstaniem Konstytucji Polski, o celu i konieczności przestrzegania reguł w niej zawartych, a także o zagrożeniach, które mogą spotkać ludzi, nie stosujących zasad prawa Konstytucji.

Na zajęciach plastycznych dziewczynki i chłopcy malowali obrazki o charakterze patriotycznym.