3 maja w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym dla Dzieci i Sierot w Stryju

W piątek 3 maja 2019 roku w Centrum Dydaktyczno-Wychowawczym Świętego Zygmunta dla Dzieci i Sierot w Stryju na Ukrainie miały miejsce następujące wydarzenia: dzieci z siostrami podczas porannej modlitwy oddały pod opiekę Królowej Polski swoich bliskich, dobrodziejów Centrum, rządzących Polską i Ukrainą i prosiły o zaprzestanie wojen oraz o dar pokoju w świecie.
Podczas zajęć wychowawczynie opowiedziały przedszkolakom o historycznych wydarzeniach związanych z powstaniem Konstytucji Polski, o celu i konieczności przestrzegania reguł w niej zawartych, a także o zagrożeniach, które mogą spotkać ludzi, nie stosujących zasad prawa konstytucji.
Na zajęciach plastycznych dziewczynki i chłopcy malowali obrazki o charakterze patriotycznym.