50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech

W nas jest Polska

Msza święta w kościele św. Pawła w Kolonii

Staraniem ks. wikariusza Mirosława Ziembinskiego SChr., opiekuna duchowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, w uzgodnieniu z proboszczem kolońskiej Polskiej Misji Katolickiej ks. Januszem Kuskiem SCHr., o godz. 9.00 w kościele pw. Św. Pawła odprawiono uroczystą Mszę św. w intencji dawnych uczniów, nauczycieli i działaczy organizacji. Zgromadzili się na niej wychowankowie i pedagodzy ze wszystkich szkół oraz członkowie Zarządu. Nie zabrakło również oficjalnych gości, na czele z Jego Ekscelencją Ambasadorem RP prof. Andrzejem Przyłębskim, dyrektor Iwoną Kozłowską z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyrektorem Sebastianem Kęciekiem z Ministerstwa Edukacji Narodowej, prezesem Związku Polaków w Niemczech „Rodło” Józefem Malinowskim, dr. Edwardem Kieyne, przewodniczącym Rady Naczelnej ZPwN, a także dr Ireną Kubalok-Kieyne z Zarządu Polskiej Rady w Niemczech.

Mszę koncelebrowało dwóch kapłanów –  ks. Mirosław Ziembiński, który wygłosił również homilię, oraz ks. dyrektor Marcin Maślak, zarządzający Domem „Concordia”, należącym do Chrześcijańskiego Centrum Tradycji, Kultury i Języka Polskiego e.V.  W pięknej homilii ks. Mirosław nawiązał do Patronki Dnia, św. Faustyny, która ze skromnością i oddaniem spełniała swoje obowiązki w zgromadzeniu, ufając Bożej Opatrzności i alegorycznie odniósł to do działaczy PMSz, którzy również, przez półwiecze istnienia szkół, mieli na względzie dobro swoich uczniów, zawierzając swoje działania i wysiłki Bogu. Końcowe błogosławieństwo poprzedziły wzruszające życzenia dalszego rozwoju PMSz.

O pełną wyrazu oprawę Mszy św. zadbały panie nauczycielki Lucyna Kopiczynski i Monika Słowik. Czytania i Modlitwę Wiernych przygotowali uczniowie z Wuppertalu I i II, śpiewy – dzieci ze Scholki z Neukirchen-Vluyn, a na skrzypcach grała Monika Słowik, opiekunka grupy muzycznej.

Był to naprawdę podniosły i piękny początek tego uroczystego dnia. Bóg zapłać!

Obchody jubileuszu były współfinansowane  w  ramach  sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Autor: Ewa Miżejewska