W nas jest Polska – Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech: odznaczenie i medale

 

Ukoronowaniem oficjalnej części obchodów jubileuszowych  50 -lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech było wręczenie wyróżnień honorowych. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono panią Maję Flottmeier, która od dwunastu lat uczy z wielkim powodzeniem w szkole w Paderborn. Laudację wygłosił Jego Ekscelencja Ambasador prof. Andrzej Przyłębski, który też dokonał wspólnie z dyrektorem Sebastianem Kęciekiem, oficjalnym delegatem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, aktu dekoracji.

Na okoliczność 50-lecia PMSz zostało przygotowanych 20 szt. specjalnych pamiątkowych medali jubileuszowych.  Zostały one wręczone osobom i instytucjom, które Polska Macierz Szkolna w Niemczech pragnie uhonorować za zasługi, życzliwość, wsparcie, którymi pragniemy podziękować za okazanie wymiernej pomocy bądź za dobrą współpracę.  Pan Józef Malinowski, trzydziestosześcioletni członek i działacz Macierzy, prezes organizacji w latach 2003-2014, wręczył Medale Jubileuszowe PMSz:

Jego Ekscelencji Ambasadorowi prof.  dr hab. Andrzejowi Przyłębskiemu,

Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu (odebrał senator Maciej Łuczak),

senator Barbarze Borys-Damięckiej  (odebrał senator Maciej Łuczak),

dyrektor Iwonie Kozłowskiej MSZ,

dyrektorowi Sebastianowi Kęciekowi MEN,

Fundacji „Wolność i Demokracja”,

Elżbiecie Krawczykowskiej-Jach,

Edwardowi Kieyne,

Chrześcijańskiemu Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego e.V.,

Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”,

Zrzeszeniu Federalnemu Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech T.z.,

Klubowi Sportowemu FC Polonia Berlin.

Klaudia Karaszewska, Agnieszka Beresińska, Monika Słowik, Maja Flottmeier, Izabela Bonk, Lucyna Kopiczynski oraz Anna Skowron – panie, które aktualnie uczą w szkołach Macierzy, otrzymały również Medal Jubileuszowy z rąk prezesa Malinowskiego wraz z nagrodą książkową, sygnowaną przez autora powieścią „Utopek”, którą wręczyła wiceprezes dr Barbara Syrek-Bugaj.

Część oficjalną zakończyło otwarcie wystawy „W nas jest Polska – Jubileusz 50-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech”, którego dokonał Jego Ekscelencja Ambasador RP prof. Andrzej Przyłębski.

Obchody jubileuszu były współfinansowane  w  ramach  sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Autor: Ewa Miżejewska