Wielcy Polacy dla Polski i Świata – wystawa i gra ekonomiczna w Chmielniku

 W poniedziałek, 14 października 2019 r.  w m. Chmielnik,  Obwodu winnickiego na Ukrainie kontynuowaliśmy realizację  projektu: “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.”  Tym razem wystawę mogli obejrzeć dzieci  z Chmielnickiego Miejskiego Związku Polaków im. Wł. Reymonta,
udział w edukacyjnej grze ekonomicznej przyniósł sporo pozytywnych emocji  jak dla dzieci tak i nauczycieli.
Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.
Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.