6. edycja SZKOLENIA POLONIJNEGO. JA – LIDER! 2019

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”!

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Słowenii, w Hiszpanii i Niemczech.

W ramach projektu zaplanowano 10-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Więcej szczegółów w ZAPROSZENIU 

Zapewniamy:

– 10 dni (9 noclegów) szkolenia umiejętności liderskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej.

– zajęcia językowe i historyczne

– warsztaty obywatelskie

– zajęcia integracyjne i wyjazdy krajoznawcze

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (na podstawie biletów)

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:

  • władać językiem polskim na poziomie dobrym;
  • być członkiem 5 osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Niemczech, Hiszpanii, Słowenii lub Mołdawii.
  • mieć ukończony 16 rok życia, nie przekraczać 30 roku życia
  • z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich;

 

Zgodnie z zapisami regulaminu REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

Jedynie kompletne wnioski będą przyjmowane!

Termin składania zgłoszeń: 20 marca – 10 maja 2019

Termin szkolenia: 7-17 lipca 2019

Kontakt do koordynatora i nadsyłanie zgłoszeń: lazarz.kapaon@wid.org.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem  REGULAMINU Ja Lider 2019 

 

 

Projekt „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.