6. edycja szkolenia polonijnego Ja-Lider! 2019

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider”.

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Mołdawii, Słowenii, Hiszpanii i Niemczech. W ramach projektu zaplanowano 10-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Więcej szczegółów w ZAPROSZENIU 

Zapewniamy:

– 10 dni (9 noclegów) szkolenia umiejętności liderskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej
– zajęcia językowe i historyczne
– warsztaty obywatelskie
– zajęcia integracyjne i wyjazdy krajoznawcze
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (na podstawie biletów)

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:

  • władać językiem polskim na poziomie dobrym
  • być członkiem 5-osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Niemczech, Hiszpanii, Słowenii lub Mołdawii
  • mieć ukończone 16 lat, nie przekraczać 30 lat
  • z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich

Zgodnie z zapisami regulaminu REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski!

Termin składania zgłoszeń: 20 marca – 10 maja 2019

Termin szkolenia: 7-17 lipca 2019

Kontakt do koordynatora i nadsyłanie zgłoszeń: [email protected]

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem  REGULAMINU Ja-Lider 2019 

Projekt „Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider” jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.