„Ja-Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” 2019

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Ja-Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą”

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Ukrainie. W jego ramach zaplanowano 6-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Więcej szczegółów w  ZAPROSZENIU

Zapewniamy:

– 6 dni (5 noclegów) szkolenia umiejętności liderskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej
– zajęcia językowe i historyczne
– warsztaty obywatelskie
– zajęcia integracyjne i wyjazdy krajoznawcze
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (na podstawie biletów).

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:

  • władać językiem polskim na poziomie dobrym,
  • być członkiem 11-osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie,
  • mieć ukończony 15. rok życia, nie przekraczać 18. roku życia,
  • z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich.

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski!

Termin składania zgłoszeń: 20 marca – 20 maja 2019

Termin szkolenia:

  1. turnus: 28 lipca – 3 sierpnia 2019
  2. turnus: 3 sierpnia – 9 sierpnia 2019

Kontakt do koordynatora i nadsyłanie zgłoszeń: [email protected]

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Ja-Lider

 

Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.