„Ja-Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” 2019

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Ja-Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą”

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju polskich społeczności na Ukrainie.

W ramach projektu zaplanowano 6-dniowe warsztaty umiejętności liderskich, których celem jest przygotowanie uczestników do aktywnego i świadomego działania w środowiskach polskich za granicą oraz wyjazdy edukacyjno-poznawcze.

Więcej szczegółów w  ZAPROSZENIU

 

Zapewniamy:

– 6 dni (5 noclegów) szkolenia umiejętności liderskich, skutecznej komunikacji, pracy w grupie, roli lidera, zarządzania projektem społecznym i efektywnej pracy zespołowej.

– zajęcia językowe i historyczne

– warsztaty obywatelskie

– zajęcia integracyjne i wyjazdy krajoznawcze

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (na podstawie biletów)

 

Uczestnik cyklu szkoleń musi spełniać następujące warunki formalne:

  • władać językiem polskim na poziomie dobrym,
  • być członkiem 11 osobowego zespołu delegowanego przez organizację polską funkcjonującą na Ukrainie,
  • mieć ukończony 15. rok życia, nie przekraczać 18. roku życia,
  • z własnej inicjatywy być zainteresowanym nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji, umiejętności liderskich i postaw obywatelskich;

 

Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać:

 

Jedynie kompletne wnioski będą przyjmowane!

 

Termin składania zgłoszeń: 20 marca – 20 maja 2019

Termin szkolenia:

  1. turnus: 28 lipca – 3 sierpnia 2019
  2. turnus: 3 sierpnia – 9 sierpnia 2019

Kontakt do koordynatora i nadsyłanie zgłoszeń: lazarz.kapaon@wid.org.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Ja-Lider

 

Projekt „Ja – LIDER. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.