Wyniki 2 etapu III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19

W dniach 27-31 marca 2019 odbył się etap okręgowy III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi.

Pierwszy egzamin w ramach komisji kijowsko-żytomierskiej miał miejsce 27 marca w Odessie w Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza, kolejne odbyły się w Kijowie w Muzeum Łesi Ukrainki oraz w Żytomierzu w Domu Polskim. W ramach komisji lwowsko-chmielnickiej olimpijczyków egzaminowano we Lwowie w Szkole nr 10 im. Marii Magdaleny i w Chmielnickim na uniwersytecie. Ostatni egzamin został przeprowadzony w Instytucie Historii i na Uniwersytecie w Białymstoku.
Do egzaminu przystąpiło 75 najlepszych uczniów, którzy musieli zaprezentować przygotowaną przez siebie pracę pisemną oraz odpowiedzieć na pytania z historii Polski oraz na pytania z wybranej lektury. Uczestnicy tego etapu odpowiadali przed komisją złożoną z członków Komitetu Głównego Olimpiady – profesorów Polskiego Towarzystwa Historycznego, reprezentujących polskie państwowe uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Białostocki oraz przedstawicieli Fundacji Wolność i Demokracja. W Kijowie egzaminom przysłuchiwał się ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, natomiast w komisji w Żytomierzu zasiadła wicekonsul RP w Winnicy Magda Arsenicz z Konsulat Generalny RP w Winnicy/ Генеральне Консульство РП у Вінниці

Do 3 etapu – finałowego – III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi zakwalifikowanych zostało 21 uczestników:

 1. Danuta Grabowska, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
 2. Danuta Stefanko, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
 3. Edward Jakubowicz, uczeń Ryszarda Vincenca ze Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny
 4. Helena Kurnicka, uczennica Ryszarda Vincenca ze Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny
 5. Kamila Sosnowska, uczennica Ryszarda Vincenca ze Szkoły nr 10 im. Marii Magdaleny
 6. Anna Gliwińska, uczennica Tetiany Sosun z KOC im. J. Olszeńskiego w Połonnym
 7. Iwan Hajdow, uczeń Julii Sierkowej z Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZNP
 8. Władysława Hedz, uczennica Tetiany Sosun z KOC im. J. Olszeńskiego w Połonnem
 9. Maksym Marczenko, uczeń Anatolija Sierkowa z Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZNP
 10. Świętosław Żdaniuk, Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu
 11. Alina Pałamarczuk, uczennica Julii Kułyk ze Związku Polaków „Jedność” ze Żmerynki
 12. Włodzimierz Didkowski, uczeń Natalii Szumlańskiej w НГО „Житомирський польський центр освіти та науки”
 13. Illa Buszmielow, uczeń Marii Kozyrskiej w ЦРіП „Полонія” z Winnicy
 14. Andrzej Krasnowski, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie
 15. Andrzej Basiuk, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie
 16. Paweł Ladońko, Związek Polaków na Ukrainie
 17. Daria Czudnowska, Związek Polaków na Ukrainie
 18. Katarzyna Szmorgun, Związek Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie
 19. Agłaja Zubryczewa, Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim
 20. Katarzyna Woznyczka, Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie
 21. Ksenia Żywalewska, Polska Szkoła Społeczna króla Stefana Batorego

Wszystkim uczestnikom 2 etapu serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu znajomości historii Polski, a osobom zakwalifikowanym do 3 etapu życzymy dalszych sukcesów.
Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski 2018/19 będą indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników 3 etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.
Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to inicjatywa Fundacji Wolność i Demokracja oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia) zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Udział w Olimpiadzie jest nie tylko okazją do rozwijania zainteresowań historycznych oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski, ale przede wszystkim do lepszego poznania historii Polski jak również kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości w kraju zamieszkania.
Olimpiada Historii Polski na Wschodzie organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Komitet Główny Olimpiady Historii Polski

Regulamin III Olimpiady Historii Polski na Wschodzie

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji WiD Polskie Echa Historii, współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.