Rozpoczęła się wizyta studyjna dla nauczycieli ze Wschodu

szkolenie3

W dniach 14-16 września 70 nauczycieli szkół społecznych i przedstawicieli polskich organizacji z Ukrainy i Białorusi będzie poznawać polski system szkolnictwa.

Goście Fundacji Wolność i Demokracja odbędą wizytę w Sejmie, Senacie RP oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie dowiedzą się o możliwościach otrzymania wsparcia na krzewienie polskiej oświaty w swoich krajach. Następnie odwiedzą 38 warszawskich podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, by wymienić się doświadczeniami z polskimi nauczycielami przedmiotów ojczystych, podpatrzeć, jak wygląda ich praca oraz by samodzielnie poprowadzić zajęcia z polskimi uczniami. Warszawska młodzież będzie miała szansę poznać sytuację młodych Polaków na Wschodzie.
Warsztaty stwarzają możliwość nawiązania trwałych relacji między szkołami i nauczycielami z Polski, Ukrainy i Białorusi. Nasi goście otrzymają pakiety z materiałami dydaktycznymi, które pomogą im podnieść swoje kwalifikacje.
Fundacja Wolność i Demokracja jest pierwszym inicjatorem i organizatorem takich warsztatów.